Wat is blended learning?

Blended learning, de optimale mix

Blended learning is een mix van mogelijkheden om kennis over te dragen. Deze mogelijkheden noemen we ook wel leerinterventies. Bij blended learning wordt dus niet ingezet op een type leerinterventie, maar worden verschillende vormen van kennisoverdracht met elkaar gecombineerd. Denk bijvoorbeeld aan e-learnings, waarmee een cursist zich thuis op een klassikale training voorbereid of aan instructie op de werkplek als aanvulling hierop. Ook het schriftelijik lesmateriaal maakt deel uit van de blend. Blended learning zorgt ervoor dat de overdracht van kennis optimaal plaatsvindt.

Door slim gebruik te maken van de mogelijkheden van e-learning kan de tijd in het klaslokaal veel beter besteed (of verkort) worden. Hiermee sluit blended learning zowel aan op de doelstellingen van uw organisatie als op de individuele doelstellingen van de cursisten.

Wat is blended learning